Általános üzleti feltételek

  • Jelentkezni lehet e-mailben, faxon vagy telefonon.
  • Jelentkezését követően írásban megküldöm az ajánlatot, amit ha visszaigazol a szerződés jogilag kötelező érvényűvé válik.
  • A megrendeléstől a teljesítést megelőzően 5 nappal, írásban, térítésmentesen elállhat.
  • Elállás esetén a teljesítést megelőző 3 nappal az ár 25%-t, 1 nappal 50%-t a teljesítés napján 90%-t számítom fel. Amennyiben az írásbeli lemondás elmarad, úgy a teljes ár kiszámlázásra kerül.
  • A találkozó helyen a megbeszélt időponthoz képest legfeljebb a fél óra várakozási idő az elfogadott.
  • A fizetés történhet a helyszínen számla ellenében készpénzben, vagy számlán történő átutalással meghatározott lejárattal. Az árak az áfát tartalmazzák! (ÁFA 19%)
  • Vis maior esetén a programváltozás kártérítésre nem jogosít.
  • Amennyiben a szolgáltató nem tud teljesíteni (betegség, baleset egyéb váratlan esemény) haladéktalanul tájékoztatja a megrendelőt, és ha a fizetés előre megtörtént a teljes díjat visszafizeti.
  • A szolgáltatót közvetítési felkérés esetén (szálloda, étterem, kulturális események stb.) kizárólagosság illeti meg. Közvetített szolgáltatásokért a közvetített szolgáltató felel.
  • Vita esetén a drezdai joghatóságok az illetékesek