Niečo o mne


Rada by som sa Vám na tomto mieste predstavila, pretože si myslím, že k príjemne strávenému spoločnému času určite prispeje, keď si človek vyberie sprievodcu, ktorý sa mu zdá aj osobne sympatický.

Narodila som sa v Drážďanoch, kde som prežila svoje detstvo a školské obdobie. Potom ma ťahalo do sveta a tak som sa rozhodla študovať filológiu a pedagogiku na Filozofickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. Preto aj ponúkam svoje prehliadky mesta nielen v svojom materskom nemeckom jazyku, ale aj v slovenčine, češtine a maďarčine. Ako autorizovaná sprievodkyňa som už niekoľko rokov v každodennom styku s ľuďmi, ktorích privábil duch mesta. Zo skúsenosti preto viem, čo vlastne návštevníka zaujíma.

Práca sprievodkyne ma dennodenne znovu inšpiruje k hľadaniu súvislostí, ktoré sú často skyté za nenápadnými vecami a ktoré ani nenájdeme v bežnej literatúre.

Som členkou Asociácie sprievodcov mesta Drážďan a NSR.