ZWINGER - Exkluzivní komentovaná prohlídka v Obrazárny Starých mistrů v českém jazyce

Gemäldegalerie Alte Meister © Pavla Kopecká

OBRAZÁRNA STARÝCH MISTRU A SBÍRKA SOCH A PLASTIK DO ROKU 1800

Svůj zvláštní a dodnes jedinečný charakter obdržely drážďanské sbírky v 18. století díky vytříbenému vkusu dvou knížat, Augusta Silného (1670-1733) a jeho syna Augusta III. (1696-1763). August Silný podporoval soustavné rozšiřování sbírek, měl zvláštní vášeň pro porcelán a klenoty. Kolem roku 1720 byly v jeho režii zřízeny první speciální sbírky, k nimž patří mimo jiné Zelená klenba, Sbírka soch a plastik a Mědirytecký kabinet. Jeho synovi vděčíme především za rozšíření obrazárny, která se systematickým získáváním celých sbírek stala v polovině 18. století jednou z nejvýznamnějších galerií Evropy. V galerii najdete nepřekonaná díla italské renesance a baroka, z nichž největší perlou je Raffaelova Sixtinská madona. Nechybí ani Tizian, Canaletto, Botticelli, Veronese nebo Tintoretto. Mezi další skvosty patří vlámské a holandské malířství 17. století - Rubens, Rembrandt, Van Dyck a Vermeer nebo díla španělských, francouzských a německých malířů, k nimž patří třeba Dürer, Cranach a Holbein.

Sbírka obrazů je natolik rozsáhlá, že se prohlídka musí omezit na nejznámější díla, aby poskytla ucelený přehled malířským evropským uměním.

Po mnoha letech oprav se 7. prosince 2019 uskuteční slavnostní znovuotevření Obrazárny Starých mistrů. Díky rozdělení rekonstrukčních prací do dvou částí zůstala v předchozích letech hlavní díla obrazárny přístupná veřejnosti. Dvě dočasné výstavy zprostředkovaly svými neobvyklými konfrontacemi náhled na nové kontexty, což bylo zohledněno při vytváření zcela nové, přepracované stálé expozice.  Koncepce nové expozice sleduje geografické členění podle jednotlivých uměleckých škol a soustředí se na hlavní témata té doby. Těžiště leží ve světoznámých mistrovských dílech, jako např. Raffaelova Sixtinská madona, Rembrandtův Ganymédes nebo drážďanské veduty Bernarda Bellotta, zdůrazňujících jedinečné postavení a význam malířů a jejich děl pro evropské dějiny umění.

V expozici je navíc vyzdviženo vzájemné obohacování obrazů a plastik, zejména pak význam antického sochařství pro renesanční a barokní malířství. Při znovuotevření rovněž bude ve velkém sále s plastikami (Skulpturenhalle) ve východním křídle budovy představena významná antická sbírka. Tento sál byl původně architektem Gottfriedem Semperem určen pro prezentaci historických sádrových odlitků ze sbírky Raphaela Mengse, od čehož však bylo na konci 19. století upuštěno. V roce 2016 se ovšem část těchto odlitků vrátila zpět do obrazárny, a i v budoucnu zde bude vystavena. Expozici doplňují drobné bronzy a artefakty z mramoru z období renesance a baroka, které jsou na řadě míst přímo konfrontovány s konkrétními obrazy. Speciálně pro tuto novou expozici byly restaurovány desítky obrazů, soch a antických váz, včetně jednotných galerijních rámů z 18. století. Nové barevné potahy stěn a rafinované osvětlení nechají exponáty vyniknout v co možná „nejlepším světle“. Nová expozice bude obohacena o multimediální zařízení, která zprostředkují další informace o kontextu a vzniku jednotlivých děl. Nově získané prostory pro příležitostné výstavy nabídnou místo pro početné artefakty, na které by se jinak prášilo v depozitáři.

Nabízím prohlídky mistrovských děl v Obrazárně Starých mistrů v českém jazyce. Sbírka obrazů je natolik rozsáhlá, že se prohlídka musí omezit na nejznámější díla, aby poskytla ucelený přehled malířským evropským uměním. Povyprávím o nejvýznamnějších dílech světově proslulé sbírky jako je Raffaelova Sixtinská Madona, Corregiova Svatá noc či Vermeerova Dívka čtoucí dopis.

Délka prohlídky: 1 anebo 2 hodiny

Maximální počet osob v jedné skupině je limitovaný na 25 osob, u vyššího počtu jsou potřebné 2 doprovody.

Kde: Obrazárna Starých mistrů se nachází v budově Semperbau, která uzavírá barokní areál Zwingeru. Ve známém Zwingeru provádím rovněž v Matematickom-fyzikálným salónu. Sraz před začátkem prohlídky u pokladen v suterénu | Obrazárna Starých mistrů, Theaterplatz 1, 01067 Dresden |


 

prohlídka v Obrazárny Staří mistři v českém jazyce  © Pavla Kopecká


ZWINGER: Matematicko-fyzikální salón v českém jazyce (Exklusivní individuální prohlídka)

Byl to opět August Silný, jenž založil v roce 1728 „Královský kabinet matematických a fyzikálních instrumentů“ jako samostatné muzeum ve Zwingeru. Vznikl jako součást uměleckých sbírek saských králů, díky jejich zájmu o matematiku, fyziku a o technické přístroje. Po šestileté rekonstrukci byl v roce 2013 znovu otevřen. Nachází se v něm věhlasná sbírka historických hodin, vědeckých instrumentů, k nimž patří zemské a nebeské globusy (nejstarším exponátem je arabský nebeský glóbus z 13. století) fascinující optické, astronomické a geodetické přístroje k počítání, kreslení a k určování délek, hmotnosti, teploty a tlaku vzduchu. Předměty pocházejí z 16. století a poskytují přehled o vývoji prvních jemných mechanických nástrojů a jejich využití. Výstava je rozdělena do pěti částí: Knížecí kosmos, Instrumenty osvícenectví, Universum glóbů, Běh času a Salón v salónu. Návštěva bude určitě velkým zážitkem nejen pro zájemce o techniku.

Délka prohlídky: 1 hodina

Maximální počet osob v jedné skupině je limitovaný na 25 osob, u vyššího počtu jsou potřebné 2 doprovody.

Kde: Informace v Zwingru v Matematicko-fyzikálním salónu

www.skd.museum/panorama

Mathematisch-Physikalischer Salon © Steffi Uhlig